Skip to main content

Použití peroxidu vodíku v hydroponii i pro pěstování v půdě

Peroxid vodíku (H2O2) je čirá, výrazně páchnoucí kapalina, která se vzhledem podobá vodě (H2O). Tak jako vodu ji tvoří atomy vodíku a kyslíku s tím rozdílem, že peroxid má o jeden atom kyslíku navíc, což způsobuje, že je peroxid nestálý.

150px-Hydrogen-peroxide-3D-ballsPrávě tento jeden atom kyslíku navíc dává peroxidu jeho užitečné vlastnosti, díky kterým je využíván pro čištění, bělení, sterilizaci, jako raketové palivo nebo k ošetření potravy pro zvířata. Mimo to také mnozí tvrdí, že má zázračný efekt na lidské zdraví. Tento článek se nezabývá žádným z výše zmíněných oboru – naopak se soustředí na využití peroxidu vodíku v hydroponii a pěstování rostlin v zemině.

1. Jakou funkci peroxid plní?

H2O2 je nestabilní molekula, která se rozpadá na molekulu vody a atom kyslíku. Jednoatomární kyslík je extrémně reaktivní a obvykle se buď připojí k jiné molekule kyslíku a vytvoří tak stabilní dvouatomární molekulu, a nebo napadne nejbližší organickou látku.

Jak stabilní, tak jednoatomární kyslík zvýší celkovou koncentraci rozpuštěného kyslíku, což je pro rostliny prospěšné. Pokud vodu nasytíme hydroxidem, dojde k odstranění chlóru z vody, který je často používám pro její sterilizaci. Zároveň dojde k rozkladu jakýchkoliv organických pesticidů či herbicidů. Peroxid také odstraní metan a organické sulfáty, na které bývá bohatá voda ze studní.

Další výhodou je schopnost volného radikálu kyslíku efektivně eliminovat škodlivé mikroorganismy a jejich spóry a dále potlačovat růst řas. Peroxid vodíků dokáže eliminovat existující infekce a také předchází jejich vzniku. Volný radikál kyslíku také likviduje mrtvý organický materiál jako listy a kořeny, čímž zabraňuje hnilobě a šíření nemocí.

Peroxid vodíku a pěstování rostlin

2. Nadměrné zalévání rostlin

Kořeny vyžadují kyslík pro dýchaní a jeho nízká hladina je hlavním důvodem většiny nemocí kořenů. Jak hydroponické, tak v půdě pěstované rostliny často podléhají stejnému syndromu, ale pouze výjimečně je správně diagnostikován. Hydroponické rostliny často propadnou hnilobě kořenů (angl.: root rot), kdežto rostliny pěstované v půdě podléhají častěji přelití tj. přílišnému množství vody.

Pravou příčinou obou těchto problémů je nedostatek kyslíku v kořenové oblasti rostliny. Půda v půdním systému se skládá z částic zeminy, vrstvy částic vody a vzduchovými bublinami mezi těmito částicemi. V případě, že je v půdě příliš velké množství vody, dojde k naplnění vzduchových bublin vodou. Kořeny rychle vyčerpají kyslík rozpuštěný ve vodě, a pokud nespotřebují dostatečný objem vody, který by opět umožnil vzduchu přístup do zeminy, dochází k ztrátě funkčnosti kořenů.

V tomto případě kořeny začnou odumírat během 24 hodin. Kvůli ztrátě funkčnosti kořenového systému rostlina ztrácí schopnost přijímat vodu a v ní rozpuštěné živiny, což vede k projevům deficitu živin (bledé listy, pomalý, slabý růst,..) a vadnutí rostliny (jako při nedostatečném zalévání). Je proto snadné dopustit se fatální chyby a rostlinu dále zalévat, což vede pouze ke zhoršení stavu.

V hydroponickém systému je příčina většinou jasnější – jednoduše se jedná o nedostatek kyslíku v roztoku, což může být způsobeno nevhodnou cirkulací v systému a nebo nízkým provzdušňováním. Vyšší teplota vody v zásobníku ovlivňuje rozpustnost kyslíku ve vodě, a proto teploty nad 22°C považujeme za problémové, doporučená teplota je 16-20 °C.

Symptomy jsou stejné, jako u rostlin pěstovaných v půdě, ale v případě hydroponie je výhodou možnost zkontrolovat stav kořenů. Zdravé kořeny jsou většinou bílé s lehkým odstínem žluté. Pokud mají hnědou barvu a odumřelé konce, jedná se minimálně o začátky vážného problému. Pokud kořeny zapáchají hnilobně, je velká šance, že na záchranu je již příliš pozdě. Proces hniloby nadále spotřebovává kyslík z vody, takže dochází k dalšímu snižování jeho koncentrace a další kořeny začínají uhnívat. Přestože se zdá, že je to začarovaný kruh, je ještě možné rostliny zachránit.

3. Jakým způsobem pomáhá peroxid proti zahnívaní kořenů/nemoci z přelévání u rostlin?

Pokud jsou rostliny zalévány roztokem peroxidu dojde k jeho rozložení a odštěpení atomu kyslíku do kořenové oblasti rostlin, což pomáhá zabránit spotřebovávání kyslíku ve vodou naplněných bublinkách, dokud se do nich opět nedostane vzduch. Vysoká koncentrace kyslíku podporuje rychlý růst zdravých kořenů.

V hydroponickém systému se peroxid rovnoměrně rozprostře po celém prostoru a začne se rozpadat a přitom uvolňovat kyslík, což vede k růstu silných bílých kořenů s četným kořenovým vlásněním. Kořenové vlásnění zvětšuje povrch kořenového systému a tím umožňuje rychlejší vstřebávání velkého množství vody a živin, které jsou nutné pro růst ostatních částí rostliny. Zdravá rostlina vždy začíná zdravým kořenovým systémem.

4. Jak používat peroxid

Hydrogen_peroxide_35_percent_on_skinH2O2 se prodává v různých koncentracích – 3%, 5%, 8% a 35% a dále také jako potravinový konzervant. Nejvýhodnější je zakoupit 35% peroxid a rozředit jej na 3%, protože ve vysokých koncentracích může poranit kůži a způsobit skvrny na oblečení. Při práci s 35% peroxidem je nutné rychle vyčistit místa, kam se peroxid rozlil, protože dokáže většinu materiálů velmi rychle poškodit. Kůže po kontaktu s peroxidem dočasně zbělá, doporučujeme při manipulaci s peroxidem používat rukavice.

Koncentrovaný (35%) peroxid může být rozředěn na 3% tak, že smícháme jeden díl peroxidu a jedenáct dílů vody (ideálně destilované). Nádoba na uchovávání peroxidu musí být neprůhledná a neprůsvitná, aby se do ní nedostávalo sluneční světlo.
Tříprocentní peroxid může být přidán až do objemu 3 ml na jeden litr, ale je doporučeno začít nejprve nižšími koncentracemi a po několika týdnech postupného zvyšování se dostat na danou koncentraci. Peroxid by se měl používat při každém zalévání a to i u čerstvých řízků. V případě hydroponických rostlin je třeba použít peroxid při každé výměně zásobníku vody a dále každý den nahradit 25%. Např. při výměně 100 litrového zásobníku je nutné přidat 300 ml (3%) peroxidu a dále každý den dalších 75 ml.

5. Kde koupit peroxid

Peroxid se prodává v lékárnách a drogeriích, jeho zasílání obyčejnými balíky má většina dopravců ve výjimce. 

6. Co dělat, pokud mým rostlinám zahnívají kořeny

Pěstování v půdě:

Použijte vodu s peroxidem a zároveň anti-mykotikum (např.: benomyl), dále fertilizátor s vysokým obsahem fosfátů (9-45-15, 10-52-10, 0-60-0) pro růst kořenů. V takových případech se důrazně doporučuje posilovač kořenů (5-15-5) a nebo jakýkoliv jiný výrobek s obsahem kořenových hormonů, který pomáhá růstu kořenu. Pokud je rostlina povadlá Nutri-Boost (přípravek s velkým obsahem živin) ji může zachránit.

Dále je třeba rostlinu zalít (dokud voda neprotéká skrz květináč). Může to sice znít jako špatný nápad, ale dojde k vymytí špatné zahnívající vody a nahradí jí vodou bohatou na kyslík. Nenechte ale rostlinu stat ve vodě, protože tuto vodu nasaje a bude příliš vlhká. Znovu rostlinu zalijte až když je květináč lehký a prvních pár centimetrů zeminy suchých

V hydroponii:

g_IMG_6985Změňte živiny a přidejte peroxid do systému, což vede k zvýšení koncentrace kyslíku a započne chemické odstranění mrtvých kořenů. Pokud jsou kořeny příliš poškozené, je možné je odstranit ručně odtržením. Je důležité to udělat, protože jsou již mrtvé a začnou brzy hnít, což způsobí další problémy.

Dále je třeba přidat fungicid, který odstaní houby, které jsou pravděpodobně přítomné v hnijících tkáních, a tak zabrání jejich šíření. Přidání posilovače kořenů urychlí zotavení rostliny. Pokud jsou rostliny povadlé, přidání přípravku Nutri-Boost může pomoci rostliny zachránit. Je také třeba zvýšit provzdušnění vody pomocí vzduchové pumpy a vzduchových kamenů.

Snižte teplotu vody v zásobníku, protože kyslík se lépe rozpouští při nižších teplotách. Patogenní organismy se zároveň množí pomaleji. Správná teplota je od 16 – 20 °C, teploty nad 22°C většinou vždy nakonec způsobí problémy. Dále je dobré odstranit povadlé rostliny a přemístit je do odděleného rezervoáru tak, aby nenakazily zdravé rostliny.

Závěr

Klíčem k velkým zdravým rostlinám je velký zdravý kořenový val, a peroxid vodíku je skvělý způsob jak zachovat kořeny zdravé. Ti, co používají peroxid málokdy trpí úhynem rostlin způsobeným zahníváním kořenů a pak sklízejí větší a zdravější plody.

FacebookpinterestFacebookpinterest

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *