Skip to main content

Optimalizace farem

Opravy a modernizace hydroponických a aquaponických systémů a faremEfektivní průmyslové pěstování rostlin

 

Do nabídky námi poskytovaných služeb přidáváme i analýzu provozu hydroponického / aquaponického systému, farmy nebo skleníku. Nabízíme možnosti optimalizace farem, produkčních, technologických a operativních procesů. Cenným nástrojem pro efektivní automatizaci rostlinných procesů je naše řídicí jednotka GROWLIGHT Farmer.

Úvodní prohlídka

Nejdříve spolu probereme plány a cíle co od farmy očekáváte. Projdeme s vámi celou farmu a budeme se velmi pečlivě dívat. Budeme se vás také hodně ptát.

Rychlá pomoc

Identifikujeme největší slabiny farmy. Ukážeme vám, jak s vybavením co máte a s minimálními náklady vytěžíte vaše stávající technologie.

Analýza

Kompletně analyzujeme celou vaši farmu. Ověříme výkon osvětlení, vzduchování, ventilace, hodnoty živného roztoku i zdraví rostlin.

Dlouhodobý plán

Necháme vám čas na aplikaci rad z Rychlé pomoci a zatím rozmyslíme, jak nejlépe maximalizovat vaši produkci.

Optimalizace

Pokud je třeba, navrhneme potřebné úpravy, nabídneme, dodáme a instalujeme léty ověřený hardware. Na vaše přání svěříme starosti o řízení automatizovaných procesů řídicí jednotce GROWLIGHT Farmer, čímž zvýšíme ekonomiku provozu.

Partnerství

Budeme váš přítel na telefonu. Dohodneme pravidelné dodávky sazenic, pomůžeme s odbytem i vizí.

Do nejmenšího detailu

Naším úkolem je analyzovat současný stav farmy, její kompletní technologické vybavení pro osvětlení, provzdušnění roztoku, klima a vzduchotechniku. Součástí rozboru je i zkoumání procesů při kultivaci a sklízení rostlin.

Pěstební osvětlení

Přeměříme světelný výkon fotoaktivní radiace instalovaného osvětlení pro rostliny v různých vzdálenostech od zdroje světla. Posoudíme náklady na údržbu stávajícího osvětlení v porovnání s novým průmyslovým osvětlením pro rostliny.

Řízení systému

Zmapujeme, jakým způsobem je váš systém monitorován, ovládán a řízen. Měřením zjistíme hodnoty teploty a vlhkosti na několika místech pěstebního prostoru, porovnáme s měřením řídicího systému a případně navrhneme vhodnější místo pro umístění senzorů.

Klima

Takto intenzivní produkce rostlin si klade nárok na dostatečnou koncentraci CO2, který je důležitý pro správný průběh fotosyntézy. Změříme kubaturu a optimalizujeme ventilaci prostoru s důrazem na zachování tepelné energie.

Vzduchovací soustava

Pozornosti neunikne ani vzduchovací soustava. Porovnáme instalovaný výkon vzduchovací soustavy s minimální a doporučenou hodnotou výkonu vzduchovacích kompresorů. Zaměříme množství kyslíku obsaženého v roztoku a doporučíme jeho optimální hodnotu

Nabídka hydroponických sazenic

Naše společnost má kapacitu na celoroční výsadbu a produkci v řádu tisíců sazenic týdně konstantní vysoké kvality. Outsourcing nejztrátovější části produkce ušetří lidské i finanční zdroje. Zdravé a silné sazenice v chemicky inertním substrátu s rozvinutou kořenovou soustavou expedujeme v sadbovači už od 150 kusů od jedné odrůdy.