Skip to main content

Funkce Farmera

Řídicí jednotka pro ovládání hydroponického systému pro efektivní pěstování rostlinInteligentní řízení hydroponických systémů indoor pěstebních systémů a skleníků

Široká škála funkcí

Při vývoji řídicí jednotky jsme kladli důraz na to, aby lidská práce spojená s hydroponií byla v co největší míře nahrazena automaticky řízeným procesem. Farmer nepřetržitě měří a vyhodnocuje a upravuje všechny hodnoty, které jsou podstatné pro funkční a bezproblémový běh hydroponického provozu. Zkrátka obstará tolik práce, že na vás zbude jenom radost ze sklízení.

ÚPRAVA VODY

Automatická úprava živného roztoku

Nejčastěji opakující se činnost u hydroponického pěstování rostlin je úprava vody. Každý den, týden nebo dva, podle velikosti rezervoáru vykonáte na chlup stejnou práci. To si přece jasně říká o automatizaci.

Regulace teploty živného roztoku

Kvalita živného roztoku začíná u jeho správné teploty. V našich podmínkách je vhodné dokázat roztok ochladit v létě i zahřát během zimy bez stresu pro rostliny.

Udržení stabilního EC množství živin v hydroponickém systému

Měření a regulace EC

Pravidelné měření a automatické velmi přesné dávkování hnojiva zaručí pěstovaným rostlinám konstantní přísun živin a udrží nahnojení přesně na hodnotě nastavené v mobilní aplikaci.

Měření a regulace pH

Pro správné vstřebávání živin je třeba udržovat pH živného roztoku na hodnotě vhodné pro pěstované rostliny. Farmer sám nepřetržitě měří a drží pH na zvolené hodnotě.

Měření a regulace DO

Řízením spínání vzduchovacích čerpadel, dosáhneme efektivně a hospodárně okysličeného živného roztoku. Zároveň se snižují náklady na provoz.

Měření a regulace ORP

Alternativa desinfekčních tekutin ve formě dávkování plynu v přesně takovém množství, aby se živný roztok čistil od mikroorganismů, ale žádoucím bakteriím zůstane prostředí pro vývoj.

Automatická úprava živného roztoku

Maximálně využitého potenciálu rostliny dosáhnete tehdy, pokud jsou hodnoty živného roztoku v optimální výši nejenom v době úpravy vody, ale po celou dobu pěstování.

STABILNÍ KLIMA

Klima a vodohospodářství

Detailní nastavení hodnot umožní bez lidského zásahu napodobit libovolné klimatické podmínky i pro ty nejnáročnější rostliny od pouští až po tropy. Centrální řízení neplýtvá energiemi.

Teplota prostředí

Spouštění cirkulační ventilace v pravidelných intervalech s omezením krajních hodnot teploty v pěstebním prostoru. Možnost spínání klimatizace i topení.

Vlhkost prostředí

Možnost úpravy podle fáze růstu nebo specifických požadavků rostlin. Kontrolované odvětrávání přebytečné vlhkosti nebo naopak její řízené zvýšení.

Režimy zavlažování

Farmer nezapomíná. Ke kořenům rostlin se v pravidelných intervalech dopraví upravený živný roztok. Četnost a délku závlahy nastavíte telefonem.

Měření hladiny

Aby nedocházelo k výkyvům teploty a kvality živného roztoku, měří Farmer množství vody v systému, automaticky dopouští ze sítě a v případě problému se umí i sám vypustit a propláchnout.

Regulace CO2

Nechte rostliny zhluboka dýchat, Farmer umí ovládat elektromagnetický ventil a dávkovat rostlinám CO2 podle koncentrace nastavené v aplikaci.

Bezpečnostní odstávka

Pokud selže nějaká část systému a z důvodu nekvalitního živného roztoku by hrozilo poškození rostlin, systém se sám odstaví a upozorní obsluhu.

POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

Ovládání a zabezpečení

Naším cílem bylo umožnit pohodlné ovládání bez možnosti vytvoření bezpečnostní hrozby pro vaši síť. Farmer komunikuje pomocí Bluetooth s mobilní aplikací ve vaší kapse.

Mobilní aplikace

Myslíme na pohodlí. Místo displeje a tlačítek ovládejte Farmera pohodlně pomocí mobilní Android aplikace GROWLIGHT GARDEN.

Autodiagnostika systému

Rychlé vyhodnocení neobvyklého chování nebo změny kvality živného roztoku umožňuje obsluze rychlé řešení nastalých situací.

Časovač osvětlení

V aplikaci jednoduše nastavíte, kdy a na jak dlouho se mají světla sepnout.

Noční režim

Technologie můžou být během noci v obydleném objektu hlučné, proto je Farmer vybaven funkcí tichého režimu. V tom spínají pouze světla a topení, hlučné procesy jsou vypnuty.

Ochrana přetečení

Dlouhodobě testované bezpečnostní protokoly ochrání vaše rostliny i majetek proti škodě způsobené prasklinou v systému nebo selhání hardwaru.

Zabezpečená komunikace zařízení s mobilní aplikací pomocí lokálního Bluetooth LE

Bluetooth connect

Pro komunikaci zařízení s mobilem jsme zvolili bezpečnější platformu, než standardně používanou Wi-Fi. Data ze senzorů dopravíme lokálně rychlým a bezpečným způsobem pomocí Bluetooth LE